• Motewar Hospital
 • Motewar Hospital

  Best Hospital in Nanded

We are proud of our organization.

Meet Our Doctors

We are using most advanced Laser Technology – Lasotronix to treat Piles, Fissure, Fistula and Varicose Vein. We offer Laser Treatment…
* Minimally invasive
* Painless treatment
* Less or no bleeding
* Fast Recovery

AVAILABILITY

 • Monday          Morning 10-00 AM Evening 06-00 PM
 • Tuesday          Morning 10-00 AM Evening 06-00 PM
 • Wednesday    Morning 10-00 AM Evening 06-00 PM
 • Thursday        Morning 10-00 AM Evening 06-00 PM
 • Friday             Morning 10-00 AM Evening 06-00 PM
 • Saturday        Morning 10-00 AM Evening 06-00 PM
 • Sunday          Morning 10-00 AM Evening 06-00 PM

What our patients say...

 • Unknown Person image

  My name is Shyam Kathane. I am 36 years old living in Nanded, Maharashtra. I had problem while bowl movement. One of my friend suggested me Motewar Hospital Nanded. Dr. Ashish Motewar suggested me laser surgery. Second day I had operated and got discharged on same day. I got relief within 8 days. Now I am working without any pain. Thanks to Dr. Ashish Motewar.

  Shyam Kathane, Piles Laser Treatment

 • Unknown Person image

  Hi, I am Ganesh Mahurkar, 23 years old from Sonkher, Nanded, Maharashtra. I had suffered from piles. I had lots of bleeding, stomach pain and unable to sit. I got treated from Motewar Hospital by Dr. Ashish Motewar. Doctor had given me Piles Laser Treatment. Now I am well recovered from all problems. Thanks to Motewar Hospital, Nanded.

  Ganesh Mahurkar, Piles Laser Treatment

 • Unknown Person image

  Hi, I am Rahul Shinde, 32 years, residing Nanded, Maharashtra. I was suffering from Fistula. I had taken treatment at my hometown but it was not worthy for me. I have gone through laser surgery from Motewar Hospital Nanded. I got relief within 5 days and started working. Now I am totally cured from Fistula.

  Rahul Shinde, Fistula

 • patient testimonial

  मी सीमा गायकवाड परभणी, महाराष्ट्र, वय २८ वर्षे. मला एक छोटी मुलगी आहे. सगळ काही सुरळीत सुरु होत. पण एक दिवस अचानक माझ्या पोटात खुप दुखायला लागल आणि शौच करताना खुप त्रास होऊ लागला. मी घरघुती उपाय केले पण सगळ व्यर्थ. आता तर त्रास आणखी वाढला आणि रक्त निघायला लागल. माझ्या परिचिताच्या सल्ल्यानुसार मी मोतेवार हॉस्पिटल नांदेड यथे गेले असता डॉक्टरांनी मला मुळव्याध सर्जरी करण्यास सांगितले. डॉक्टरांनी माझ्यावर लेझर सर्जरी केली आणि मला काहीही त्रास न होता मी बरे झाले. मी डॉ. आशिष मोतेवार यांची फार आभारी आहे.

  Seema Gayakwad, Piles Laser Treatment

 • Unknown Person image

  माझ नाव गणपत पाटील, मी नांदेड महाराष्ट्र चा रहिवासी आहे. काही महिन्यापासून मला शौच करताना भरपूर त्रास होत होता. मी मोतेवार हॉस्पिटल मध्ये तपासणी केली असता मला डॉ. आशिष मोतेवार यांनी मला सांगितले की मला तिसऱ्या पातळीचा मुळव्याध झालेला आहे. मी ऑपरेशन चा विचार करूनच खुप घाबरलो होतो. पण डॉक्टर साहेबांनी मला सांगितले कि जर मी लेझर सर्जरी केली तर मला काहीही त्रास होणार नाही. मी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सर्जरी केली आणि मी लवकरच बरा होऊन कामावर सुध्धा रुजू झालो. लेझर सर्जरी ने खरच काहीही त्रास होत नाही आणि लवकर बरा सुध्धा होतो. मी डॉ. आशिष मोतेवार यांचा फार आभारी आहे.

  गणपत पाटील, Piles Laser Treatment